Dygnet runt jour 076-185 17 52
Tunagården HVB

LUGN OCH TRYGG MILJÖ

Tunagården är ett litet lantligt beläget HVB utanför Kolsva. Vi satsar på att ha få placeringar samtidigt hos oss, detta för att ge personal och ungdomar så bra förutsättningar som möjligt för bra och hållbar utveckling. Kvalitet före kvantitet är något som genomsyrar vår verksamhet.

Om oss
Om verksamheten

Hos oss får ungdomarna hjälp att skapa en positiv framtid

• Väl utbildad personal med bred kompetens • Etablerat samarbete med psykolog för utredningar och behandling • Tydlig struktur och planering • Ungdomarna är delaktiga i planering av behandling • Skolpersonal

Läs mer

Behandlingsmetoder - Arbetssätt

Tunagårdens personal använder sig av olika behandlingsmetoder för att kunna stödja den enskilde ungdomen på bästa sätt i dennes utveckling. Här kan du läsa om några av våra metoder/arbetssätt.

ADAD

För att på bästa sätt få ett bra underlag till och bra start på ungdomens behandling hos oss så gör ...

Hemundervisning

Skolan är en väldigt stor dela av ungdomarnas liv och framtid, därför är det viktigt för oss att all...

Psykolog

För oss på Tunagården är det av yttersta vikt att ha ett bra samarbete med andra aktörer av hög kval...

A-CRA

A-CRA bygger på utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk KBT-terapi. Sa...

ART

ART grundar sig på social inlärningsteori och kognitiv beteendeteori. Två handledare jobbar med mind...

MI-samtal

Det som ska genomsyra ett motiverande samtal är personens självbestämmande och samtalsledarens tro p...

Tunagården HVB tar emot

Tunagården riktar in sig på

 • Pojkar och flickor 13-17 år
 • Psykosocial problematik
 • Autism
 • NP-diagnostik
 • Ätstörningar/självskada
 • Skolproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Trauman
Behandlingsmetoder/Personalkompetens

Vi använder oss av och gör adekvata behandlingsprogram utifrån den enskilda klientens behov.

 • ADAD
 • Psykolog
 • MI-samtal
 • ART
 • A-CRA
 • KBT
 • LAB/Studio 3
 • BBIC
 • Lärarledd hemundervisning
Kolsva Tunagårdens miljö och förutsättningar är jättebra, är det något HVB som kan lyckas med en komplex placering så är det Tunagården. - Placerande handläggare
Kolsva När jag gjorde ett misstag så trodde ändå Tunagården på mig och mina möjligheter, det gjorde att jag blev motiverad att lyckas. - Boende ungdom
Kiron Care

För familjehem med konsulentstöd

Kontakta oss

Har du frågor?

Blir du intresserad av vår verksamhet och har ett behov av att placera en ungdom utifrån vår kompetens? Tveka inte, kontakta oss. Maila eller ring vår verksamhetsledare
christer.persson@westhill.se
076-1851752

Kontakt