Kvalitet före kvantitet

Tunagårdens verksamhet utgår från ett kvalitativt tänk, vi jobbar hela tiden med relativt få placeringar till antalet. Detta gör att vi får en hög personaltäthet. Arbetet och ungdomarnas behandling bygger vi utifrån ett individualistiskt perspektiv men använder gruppens dynamik när tillfälle ges.

För oss är det viktigt att så långt det bara är möjligt med en normaliserad vardag för både ungdomar och personal. En naturlig samlingsplats för samtal är i vår matsal som ni ser nedan. Den är inredd så vi kan använda den som ett vardagsrum och samlingsplats även när det inte är måltider. Där har vi även en TV där vi tex kan se på morgonens nyheter och sedan diskutera dem tillsammans.

Tunagården HVB tar emot

Tunagården riktar in sig på

 • Pojkar och flickor 13-17 år
 • Psykosocial problematik
 • Autism
 • NP-diagnostik
 • Ätstörningar/självskada
 • Skolproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Trauman
Behandlingsmetoder/personalkompetens

Vi använder oss av och gör adekvata behandlingsprogram utifrån den enskilda klientens behov.

 • ADAD
 • Psykolog
 • MI-samtal
 • ART
 • A-CRA
 • KBT
 • LAB/Studio 3
 • BBIC
 • Lärarledd hemundervisning

Hur vi arbetar

Vi arbetar holistiskt och individuellt med en tydlig struktur och planering för att skapa en positiv utveckling hos den enskilde ungdomen. Skapa en normaliserad vardag så långt det är möjligt. Att utgå från BBIC är för oss en självklarhet.

 • Holistiskt tillvägagångssätt

   

  Vår psykiska och själsliga kraft i kombination med en större hänsyn till signalerna från vår fysiska kropp, skapar alltid en dynamisk rörelse framåt av hälsosamma förändringar i våra liv. Våra tankar, känslor och attityder och värderingar påverkar vårt psyke och vår fysiska kropp. Detta gör det självklart för oss att anamma ett holistiskt tillvägagångssätt i vår behandling.

 • Skola

   

  Skolan är en väldigt stor dela av ungdomarnas liv och framtid, därför är det viktigt för oss att alltid försöka hålla ett fokus på ungdomarnas utbildning. Själva studierna är förstås viktiga, men den sociala interaktionen med andra ungdomar som skolan ger är också väldigt viktig. Vi försöker därför alltid lösa skolsituationen för våra ungdomar genom samarbete med både grundskola och gymnasium. Om ungdomen inte för stunden har förutsättningar för att gå till skolan så arrangerar vi studier på Tunagården, vi har utbildad skolpersonal.

 • Triangeln

   

  Vi utgår från BBIC-triangeln i vår behandling. 1. Barnets utveckling 2. Föräldrarnas förmåga 3 Familj och miljö

 • BBIC - barnens behov i centrum

   

  Vi har utbildad personal inom BBIC och jobbar utifrån de nio grundprinciperna. 1. Utgå från barnets rättigheter 2. Låta barnets bästa vara avgörande 3. Sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn 4. Ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation 5. Göra barnet, familjen och nätverket delaktiga 6. Samverkar med andra professioner och verksamheter 7. Bygga på en evidensbaserad praktik 8. Motverka svårigheter och förstärka resurser 9. Systematiskt följa barnet och insatserna

Kontakta oss

Har du frågor?

Blir du intresserad av vår verksamhet och har ett behov av att placera en ungdom utifrån vår kompetens? Tveka inte, kontakta oss. Maila eller ring vår verksamhetsledare christer.persson@westhill.se
076-1851752

Kontakt