Vi gör ADAD-intervju

1/1 2020 blev barnkonventionen lagstadgad i Sverige. Som ett led i att säkerställa att de ungdomar som bor hos blir delaktiga i sin behandling gör vi ADAD-intervju med dem. Denna intervju ligger sen tillsammans med socialtjänstens vårdplan till grund för en genomförandeplan.

För att på bästa sätt få ett bra underlag till och bra start på ungdomens behandling hos oss så gör vi i början på placeringen en ADAD-intervju, genom denna säkerställer vi också ungdomens delaktighet i sin behandling.  Denna intervju scannar av nio olika livsområden, såsom tex skola, familj, fritid, vänner, kriminalitet, droger.

Tillsammans med socialtjänstens vårdplan utgör ADAD underlag för ungdomens genomförandeplan.