Vi erbjuder strukturerade
MI-samtal

Vår personal har utbildning i samtalsmetoden MI-samtal, motiverande samtal. En samtalsmetod vi använder i behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Det som ska genomsyra ett motiverande samtal är personens självbestämmande och samtalsledarens tro på personens egen kraft till förändring. Vi möter ungdomen där den befinner sig och guidar ungdomen med hjälp av dess egen berättelse. I ett motiverande samtal är det av yttersta vikt att känna igen, locka fram och förstärka det så kallade förändringspratet. För oss är det en självklarhet att använda oss av motiverande samtal, vi har sett många goda effekter av denna samtalsmetod.