Vi erbjuder A-CRA behandling

En del ungdomar som kommer till oss kan ha vara i riskzonen för att hamna i bruk av narkotika eller alkohol. A-CRA behandling är en metod som visat sig ha evidensbaserad god effekt på att få ungdomen att skaffa sig tankesätt/verktyg för att använda energi till positivt beteende istället för destruktivt beteende.

A-CRA bygger på utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk KBT-terapi. Samtalsmetoden överensstämmer till stora delar med MI.

A-CRA är ett manualbaserat program som består av en serie av 14 samtal och delvis involverar vårdnadshavare, det syftar till att förbättra kommunikationen och relationen inom familjen och att ungdomen ska få en mer hälsosam livsstil.