Vi erbjuder stöd med skola

I vår personalgrupp har vi utbildad lärare/rektor. Detta gör att vi kan erbjuda adekvat stöd med skola i de fall ungdomen av olika anledningar för stunden inte går till skolan.

Skolan är en väldigt stor dela av ungdomarnas liv och framtid, därför är det viktigt för oss att alltid försöka hålla ett fokus på ungdomarnas utbildning. Själva studierna är förstås viktiga, men den sociala interaktionen med andra ungdomar som skolan ger är också väldigt viktig. Vi försöker därför alltid lösa skolsituationen för våra ungdomar genom samarbete med både grundskola och gymnasium. Om ungdomen inte för stunden har förutsättningar för att gå till skolan så arrangerar vi studier på Tunagården, vi har utbildad skolpersonal.