Vi erbjuder ART-behandling

ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt. Ett program som utvecklar en förmåga hos ungdomarna att kunna hantera sin ilska, få ilskekontroll.

ART grundar sig på social inlärningsteori och kognitiv beteendeteori. Två handledare jobbar med mindre grupper av ungdomar, max 6 st.

ART innehåller en beteendekomponent(social färdighetsträning), en emotionell komponent(ilskekontrollträning) och en värderingskomponent(moraliskt resonerande).