Vi erbjuder psykologsamtal

Tunagården har ett nära och etablerat samarbete med psykolog HG Storm. HG Storm har samtal med våra placerade ungdomar, han gör även traumautredningar och behandlingar. Vår personal får även handledning av HG Storm.

För oss på Tunagården är det av yttersta vikt att ha ett bra samarbete med andra aktörer av hög kvalitet för att vi tillsammans ska kunna stödja ungdomens utveckling på bästa sätt. Att erbjuda stöd av psykolog till ungdomen vid behov är en självklarhet. Vi har då valt att samarbeta med psykolog HG Storm för samtal, utredning och behandling åt våra ungdomar. Samma psykolog har vi då också naturligtvis som handledare till vår personal.