Vi erbjuder kvalitet före kvantitet

Vi arbetar holistiskt och individuellt med en tydlig struktur och planering för att skapa en positiv utveckling hos den enskilde ungdomen. Hos off får ungdomarna hjälp att skapa sig en positiv framtid.

Psykolog

För oss på Tunagården är det av yttersta vikt att ha ett bra samarbete med andra aktörer av hög kval...

ART

ART grundar sig på social inlärningsteori och kognitiv beteendeteori. Två handledare jobbar med mind...

Hemundervisning

Skolan är en väldigt stor dela av ungdomarnas liv och framtid, därför är det viktigt för oss att all...

A-CRA

A-CRA bygger på utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk KBT-terapi. Sa...

MI-samtal

Det som ska genomsyra ett motiverande samtal är personens självbestämmande och samtalsledarens tro p...

ADAD

För att på bästa sätt få ett bra underlag till och bra start på ungdomens behandling hos oss så gör ...

Kontakta oss

Har du frågor?

Blir du intresserad av vår verksamhet och har ett behov av att placera en ungdom utifrån vår kompetens? Tveka inte, kontakta oss. Maila eller ring vår verksamhetsledare christer.persson@westhill.se
076-185 17 52

Kontakt